מטריית ביטוח אחריות מקצועית

מטריית ביטוח אחריות מקצועית

אנו שמחים לעדכן כי שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות וצוותה פעלו בנמרצות רבה משך תקופה ארוכה מול גורמי ביטוח שונים, במטרה להביא לחידוש פוליסת המטריה לביטוח אחריות מקצועית החל מיום 01.02.2024 עד ליום 31.12.2024. 
החידוש התבצע בצל משבר ענפי קשה, הפוקד את ענף הביטוח, ריבוי הודעות בדבר נסיבות שהוגשו על ידי מבוטחים בתיק והקשחת עמדת המבטחים בארץ ובחו"ל, בתחום ביטוח החבויות לרבות תחום ביטוח האחריות המקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות. 
 
פוליסת המטריה הנ"ל, המיועדת למבוטחים בביטוח אחריות מקצועית באמצעות סוכנות הביטוח שפי בלבד, מהווה שכבת כיסוי נוספת (משותפת לכלל המבוטחים), לשכבת הבסיס הספציפית של פוליסת האחריות המקצועית של כל אחד ממבוטחי סוכנות הביטוח שפי, הכל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה הנערכת החל מחידוש זה באיילון חברה לביטוח.
  
לקבלת מידע נוסף ומקיף, אנא לחצ/י כאן.
 
אין באמור כל מצג או התחייבות של שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות
חזרה