דירקטוריון שפי

דירקטוריון שפי

  מהנדס רוני שובל-יו"ר דירקטוריון
   מהנדס שמואל אנגל - נציג בעלי מניות ההנהלה
  אדריכל שי אילון - גזבר שפי
 מהנדס אבינועם גפני - דירקטור 
עו"ד ליאור בר-און - (ת.ניהולי), מנכ"ל עו"ד רועי פרידמן – פרידמן ניהול סיכונים ע"מ –
יועץ ביטוח