ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

שפי סוכנות לביטוח מתמחה בביטוח אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות בע"מ

אנו גאים להיות היוצרים של ביטוח אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות "פוליסת שפי".  
היתרונות המובנים למבוטחים במסגרת פוליסת שפי, מהדורת שפי ב.ר. 2018, הינם רבים ומשמעותיים. 
בשנים האחרונות הפכה פוליסת שפי למוצר מוביל ומעצב שוק בתחומה. 

הפוליסה כוללת כיסויים ייחודיים ורבים:

מרמה ואי יושר, לרבות אי יושר עובדים
אבדן מסמכים
הוצאת דיבה בתום לב במסגרת העיסוק
חריגה בתום לב מסמכות ייצוג
היפר חובת סודיות
הסכמי בוררות עם צדדים שלישיים אינם גורעים מהכיסוי הביטוחי
הוצאות הגנה בהליכים פליליים ומנהליים 
אופציה מובנית לרכישת כיסוי Run Off בתנאים מוסכמים
ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בגבול אחריות נפרד 
השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של 65% בתביעה שהסתיימה בהוצאות בלבד, ללא תשלום פיצוי בפועל, לצד השלישי. 
הפוליסה כוללת אופציה להפעלת כיסויים ייחודיים נוספים:
הרחבה לשותפים יוצאים ונכנסים
הרחבת גבולות האחריות עבור פרויקטים ספציפיים בעלויות נמוכות

** המידע המפורט לעיל מהווה תמצית בלבד ונוסח הפוליסה המלא הוא המחייב בלבד


חזרה