הודעה חשובה – עדכון לעניין פניית מזמיני עבודה לחתימה על כתב ויתור תביעות

הודעה חשובה – עדכון לעניין פניית מזמיני עבודה לחתימה על כתב ויתור תביעות

שלום רב,
שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות בע"מ ("שפי") מוצאת לנכון להפנות את תשומת לב מבוטחיה לחשיבות שבבחינת תוכנו ונוסחו של "כתב ויתור וסילוק תביעות" ("כתב ויתור") אשר ניתן ממזמין עבודה.

במקרים חריגים מאוד, יכיל כתב הויתור נוסח שעלול לפגוע בהגנה הביטוחית של המבוטח ויש לוודא זאת בטרם החתימה על הטופס. בפרט, כאשר כתב הויתור מכיל ויתור על "כל עילה" בקשר עם פרויקט מסוים או התחייבות רחבה להימנע מהעלאת טענות במצבים עתידיים, שטרם התרחשו ושיש קושי לצפות אותם. 

שפי כסוכנות עושה כל מאמץ מול חברות הביטוח להבטיח כיסוי ביטוחי מיטבי. עם זאת, במקרים של חתימה על כתב ויתור מהסוג המתואר לעיל, הכיסוי הביטוחי עלול להיפגע.  

בברכה,
שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות בע"מ 
(באמצעות האודן סוכנות ביטוח בע"מ/סוכנות מתפעלת)