פוליסת מטריה

פוליסת מטריה


לכל מבוטחי שפי שלום רב,
 
שפי סוכנות ביטוח לענפי הנדסה ואדריכלות בע"מ מתכבדת להודיע לכם כי לאחר מאמצים רבים והשקעות כספיות נכבדות, היא הצליחה לדאוג לכך שהחל מיום 1.12.18, פוליסת ביטוח המטריה לאחריות מקצועית למבוטחינו (שעד לאותו מועד התבצעה בחברת AIG), חודשה בחברת הביטוח מגדל, בתנאים זהים לפוליסת המטריה אשר פקעה ביום 30.11.18.
 
היות ובסיס הפוליסה הנו יום הגשת התביעה, תשומת לבכם לכך כי הודעות בדבר נסיבות שדווחו למבטח בביטוח אחריות מקצועית לפני 01.12.2018 ורלבנטיות לביטוח המטריה, ימשיכו להיות מנוהלות ביחס לרובד המטריה על ידי חברת AIG.

חזרה