פוליסת מטריה

פוליסת מטריה


לכל מבוטחי שפי שלום רב,
 
שפי סוכנות ביטוח לענפי הנדסה ואדריכלות בע"מ מתכבדת להודיע לכם כי לאחר מאמצים רבים והשקעות כספיות נכבדות, היא הצליחה לדאוג לכך שהחל מיום 1.12.18, פוליסת ביטוח המטריה לאחריות מקצועית למבוטחינו (שעד לאותו מועד התבצעה בחברת AIG), חודשה בחברת הביטוח מגדל, בתנאים זהים לפוליסת המטריה אשר פקעה ביום 30.11.18.
 
אנו מסבים עניין זה לתשומת לבכם שמכיוון שבסיס הפוליסה הנו יום הגשת התביעה ועל כן תביעות שהוגשו לפני יום 1.12.18 הינן מול חברת AIG.

חזרה