פוליסה עדכנית וייחודית לביטוח אחריות מקצועית

פוליסה עדכנית וייחודית לביטוח אחריות מקצועית

לרוכשי/מחדשי פוליסה לביטוח אחריות מקצועית שפי באמצעות שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות, החל מחודש נובמבר 2021,  מהדורת פוליסה עדכנית וייחודית. להלן מספר הרחבות שנוספו לכיסוי הביטוחי:

  1. הרחבת "אבדן מסמכים" - הורחבה לחו"ל גם על המידע המאוחסן בענן

  2.  כיסוי אוטומטי בגין שותפים נכנסים ושותפים יוצאים, ככל שהמבוטח לא יורה אחרת

  3.  הרחבת שיפוי עבור הוצאות הגנה משפטית למבוטח בהליכים פלילים/מנהליים

  4.  עיסוק המבוטח הורחב לכלול גם פעילות כבורר ו/או מגשר וכן פרסום חוות דעת ו/או מאמרים ו/או פרסומים שונים בתחומי עיסוקו של המבוטח

  5.  אפשרות רכישת run off בתנאים משופרים

*האמור לעיל מובא לצרכי נוחות והנוסח המחייב הוא נוסח הפוליסה המקורי על נספחיה