ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

נושא האחריות המקצועית הוא מוקד ההתמחות הייחודית שלנו. הפוליסה נוסחה על ידינו מתוך מטרה ברורה: לספק ללקוחותינו את הכיסוי הביטוחי הרחב והמקיף ביותר בענף ההנדסה והאדריכלות.
היתרונות המובנים למבוטחים במסגרת זו הינם משמעותיים והתאפשרו בעקבות שיתוף הפעולה הפורה והמקצועי של שפי מול גורמי מקצוע שונים.

להלן מספר הטבות ייחודיות הניתנות לקבוצת מבוטחינו במסגרת שפי סוכנות ביטוח- בנוסף וללא תוספת פרמיה: 

 • פוליסת מטריה - למידע נוסף
 • כיסוי מפני סיכוני סייבר- CYBER, בגבולות אחריות של עד 200,000 $ לתביעה ולא יותר מ-2,000,000 $ לתקופת הביטוח בפוליסת מטריה משותפת בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה. 

  * למניעת ספק מובהר בזאת כי הכיסוי אינו חל על פוליסות RUN OFF (כיסוי ביטוחי לתקופה שלאחר הפסקת פעילות).

 מהדורת שפי ב.ר. 2018

מאפיינים ייחודיים:

 • רציפות ביטוחית - כולל רטרואקטיבית - במעבר לפוליסה החדשה.
 • Run off: כיסוי לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות עד 100% הנחה בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • השתתפות עצמית מוקטנת בתביעות המסתיימות ללא פיצוי לתובע אובדן מסמכים.
 • הגנה בהליכים פליליים.
 • הגדלת גבול האחריות לפרויקט בודד.
 • כיסוי לשותפים נכנסים.

הטבות נוספות,  לחברי "ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים"

 • הנחה בשיעור 12.5% בתשלום הפרמיה לחברי הארגון
 • נוהל טיפול בתביעות המסייע להסיר מהמבוטחים חלק מהנטל הנובע מתביעות בתחום ההשתתפות העצמית הכולל הסדר מיוחד לטיפול בתביעות הנופלות בתחום ההשתתפות העצמית
 • הנחות בהשתלמויות של הארגון ופעילות אחרות שהוא מבצע עבור חבריו בתשלום

תנאים מועדפים לבעלי משרדים צעירים*
במסגרת מאמציה של ועדת המשרדים הצעירים בארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים, להטיב את ההצעות והתוכניות הרלוונטיות הקיימות הניתנות לחברים, גובשה תכנית גמישה שבעיקרה מיועדת לבעלי משרדים צעירים חדשים (עד 3 שנים) שמחזור הכנסותיהם נמוך (עד 200,000 ש"ח), ובבסיסה, הקטנת שיעור הפרמיה ביחס למבוטחים העומדים בקריטריונים שנקבעו וזאת במטרה לסייע בידם לרכוש ביטוח הולם בפרמיות נמוכות. 

*המסלול מיועד למהנדסים / אדריכלים בעלי ניסיון כשכירים שנתיים לפחות.

חזרה