מתכננים ומנהלים את עולם המחר - האנגר 11, נמל תל אביב- הכנס הארצי ה-10 של ארגון המהנדסים - 27.12.18